ÁSZF

A jelen Általános Kereskedelmi és Szállítási feltételek a Zoobio GmbH (továbbiakban „Vállalkozás“) és a www.petsexpert.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló (továbbiakban „Vásárló“) jogait és kötelezettségeit tartalmazza, hatálya kiterjed minden a www.petsexpert.hu weboldalon történő termékértékesítésre. Vásárló alatt értendő az a természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el (fogyasztónak minősülő vevő). A szerződés nyelve magyar.

Szolgáltatóra, tárhelyszolgátatóra vonatkozó adatok:
A Vállalkozás neve: Zoobio GmbH
A Vállalkozás székhelye, üzleti tevékenységének helye és postai címe: 10365 Berlin, Josef-Orlopp-Straße 37. Németország
Tel,: +36 1 998 9181
E-mail címe: [email protected]
Web: www.petsexpert.hu
Ügyvezető Igazgató: Vitalij Kungel
ÁFA adószám TVA: DE 305780777
Cégjegyzékszám: HRB 175197 B
Regisztráló cégbíróság neve: Charlottenburgi Cégbíróság, Németország

A tárhelyszolgáltató neve, székhelye, telephelye: Hetzner Online GmbH, Industriestrasse 25.,
91710 Gunzenhausen Németország

Tel: +49 9831 505-0
E-Mail: [email protected]

Az elektronikus úton megkötött szerződés magyar nyelven jön létre, nem minősül írásban kötött szerződésnek, azt a Vállalkozó iktatja, a megkötött szerződés a Vásárló részére hozzáférhető, annak tartalmát a Vásárló lementheti vagy kinyomtathatja. Az adatbeviteli hibák javíthatóak.

  1.A megrendelés végrehajtása

A webáruházban található termékek bemutatása nem tekinthető jogilag kötelező érvényű ajánlatnak, hanem ingyenes online katalógus megjelenítésének. A "vásárlás most" gombra való kattintással Ön megrendeli a bevásárlókosarában található termékeket. A megrendelés visszaigazolása a megrendelés elküldését követően történik, de ez még nem eredményez a vásárlásról létrejött megállapodást. A megrendeléseket 2 napon belül fogadhatjuk el, a megrendelés elfogadására vonatkozó e-mail megküldésével, vagy a termékek Önnek való szállításával. Megrendelései teljesítésüket követően mentésre kerülnek. Amennyiben elveszíti a megrendeléséhez kapcsolódó dokumentumokat, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon. Örömmel küldünk másolatot adatairól.

  2. Az elállásra vonatkozó feltételek

A fogyasztónak minősülő vásárlót elállási jog illeti meg.

Elállási jog

A vásárlónak jogában áll 14 napon belül indoklás nélkül elállni ettől a szerződéstől. Az elállási határidő 14 nap, attól a naptól számítva, amikor Ön vagy egy Ön által felhatalmazott harmadik személy birtokba vette a termékeket.

Az elállási jog gyakorlásához postai úton, faxon vagy e-mailen keresztül értesítenie kell minket (Zoobio GmbH, Josef-Orlopp-Straße 37, 10365 Berlin, Németország, Tel,: +36 1 998 9181, E-mail cím: [email protected]) egy egyértelműen megírt szándéknyilatkozattal arról a döntéséről, hogy a szerződéstől visszalép. Használhatja a nyilatkozat megtételéhez a lenti mintát, de ez nem kötelező. Fontos, hogy értesítését az elállási határidő lejárta előtt megküldje.

Az elállás következményei

Amennyiben eláll ettől a szerződéstől, meg kell térítenünk az összes költségét, ideértve a szállítási költségeket is (kivéve a többletköltségeket, amelyek abból erednek, ha Ön más típusú szállítási módot választ, mint amit ajánlunk) az elállási értesítés elküldésétől számított 14 napon belül. A visszatérítéshez ugyanazon fizetési módot használjuk, amelyet a termékek megvásárlásához használt, kivéve, ha valami másban egyezünk meg; és Önt semmilyen körülmények között nem terhelik a visszatérítéssel kapcsolatos díjak.

Az elállási jog alóli kivételek

A vásárlót a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet szerint nem illeti meg elállási jog azokra a szerződésekre, amelyek keretében nem előre gyártott, hanem egyedileg készített, és kifejezetten a vásárló igényeinek megfelelően készült termékeket értékesítenek.

Az elállási jog nem vonatkozik a termékekre, amennyiben ezek (a szállítást követően) különleges jellegüknek köszönhetően nem választhatók el egyéb termékektől.

Elállási nyilatkozat:

Amennyiben szeretne elállni a szerződéstől, a következő minta szerint elkészített elállási nyiltkozatot is elküldheti részünkre.

- Címzett: Zoobio GmbH, Josef-Orlopp-Straße 37, 10365 Berlin, Németország, Fax: +36 1 998 9181, email: [email protected]
Ezennel én / mi el kívánok / kívánunk állni a közöttünk létrejött, a következő termékek megvásárlásáról (*) / a következő szolgáltatások nyújtásáról szóló szerződéstől (*)
- Megrendelés dátuma (*) / átvétel dátuma (*)
- Vásárló(k) neve
- Vásárló(k) címe
- Vásárló(k) aláírása (csak abban az esetben, ha postai úton küldi az űrlapot)
- Dátum
(*) kitöltendő

  3. Költségek, szállítás és kézbesítés

Szállítási költség Magyarország területén:

3 000.00 Ft — 21 000.00 Ft érték alatti megrendelések esetén.

0 Ft — 21 000.00 Ft érték feletti megrendelések esetén.

Amennyiben 21 000.00 Ft feletti értékben rendel túlméretes termékeket, a szállítási költség 50%-al csökken. Munkatársaink a megrendelés elküldését követően azonnal értesítik Önt a szállítási költségről. Az ilyen feltételek expressz és nemzetközi szállítás esetén nem érvényesek.

Szállítási költségek Magyarország területén kívül

A következő, külföldi szállításra vonatkozó szállítási költségek nem a megrendelés értékén alapulnak, és minden esetben megfizetendők. 3000.00 Ft a Magyarország

Németország Ausztria Svájc Hollandia Belgium Luxemburg Franciaország Dánia Spanyolország Olaszország Egyesült Királyság Svédország Norvégia Finnország Lengyelország Szlovákia Csehország Görögország Szlovénia Portugália Bulgária Horvátország Észtország Magyarország Lettország Litvánia Románia Amerikai Egyesült Államok Minden eledel ár 7% ÁFA-t, minden egyéb ár 19% ÁFA-t tartalmaz.

Szállítási idő:

3000.00 Ft a Magyarország

A raktáron lévő árura vonatkozó rendelés összekészítése a fizetés beérkezése után kezdődik meg.

  4. Fizetés

PayPal:

A megrendelés elküldését követően átirányítjuk a PayPal oldalára. Jelentkezzen be és hajtsa végre a fizetést. A PayPal-os fizetéshez PayPal számlára van szükség. Önt nem terhelik költségek.

  5. A tulajdonjog fenntartása

Az áru egészen addig a mi tulajdonunk, amíg teljes mértékben nem kerül kifizetésre. (Tulajdonjog fenntartás).

  6. Garancia

A Vállalkozás minden, a Magyarországon kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékre egy év kötelező jótállást biztosít (pl. lámpatestek 10.000 Ft vételár felett). Ettől függetlenül két év kellékszavatosság vonatkozik valamennyi termékre. Ezen határidők az áru átvételével kezdődnek. A garancia nem vonatkozik a természetes kopásra, a helytelen használatra vagy a nem megfelelő gondozásból származó kárra. A garancia nem vonatkozik a nem megfelelő használathoz, az alkalmazási utasítások be nem tartásához köthető, illetve a hibás vagy a gondatlan használatból eredő hibákra vagy sérülésekre. Ha a termék meghibásodásában a vásárlót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a szavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a vásárló köteles viselni, ha rendelkezett a dolog karabantartására vonatkozó ismeretekkel vagy ha a vállalkozás e tekintetben eleget tett tájékoztatási kötelezettségének. Amennyiben a garancia érvényben van, javításra, a hiba megszűntetésére vagy hibátlan áru szállítására kerül sor, illetőleg megfelelő vételárcsökkentésre, vagy a szerződés megszüntetésére. Ami a hibátlan áru szállítását illeti, amennyiben ez ésszerű megoldást jelent és a vásárlónak megfelel, nagyobb értékkel rendelkező termék is elfogadható. Amennyiben az általunk adott garancián túl további gyártói garancia is rendelkezésre áll, ez a termék leírásában kerül feltüntetésre. Ez a garancia csak erre az adott termékre vonatkozik.

  7. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás

(az itt hivatkozott szöveg a 45/2014 Kormányrendelet 3. sz.melléklete szerinti szöveg )

7/1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Zoobio GmbH hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Zoobio GmbH vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

7/2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

7/3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén a Zoobio GmbH jelen szerződés, valamint a vonatkozó 151/2003 Kormányrendelet alapján jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Ön a Kormányrendelet szerint egy év kötelező jótállásra jogosult, illetőleg a fenti 6. pontban rögzítettek szerint a gyártó adhat egyes termékekre gyártói jótállást a termékleírás szerint.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

  8. Panaszügyintézés, Vitarendezés

Kérdés, panasz esetén állunk rendelkezésére az ÁSZF elején megadott elérhetőségeinken.

A Vásárló a panasza elutasítása esetén a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz fordulhat. Az egyes megyeszékhelyek szerinti járási hivatalok elérhetőségeiről jelen ÁSZF melléklete ad tájékoztatást. A Vásárló jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből eredő jogvitájával bírósághoz, illetőleg a fővárosi kereskedelmi és iparkamara melletti békéltető testülethez fordulni, melynek elérhetősége: Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131, Fax: +36-1-488-2186, E-mail: [email protected] , Honlap: www.bekeltet.bkik.hu. A Vállalkozás az esetleges fogyasztói jogviták rendezése érdekében a békéltető testületi eljárást igénybe veszi. A Vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

2018. április 1

MELLÉKLET: A MEGYESZÉKHELYEK SZERINTI JÁRÁSI HIVATALOK ELÉRHETŐSÉGEI

Budapest Főváros Kormányhivatala 1056 Budapest, Váci utca 62-64. Telefonszám 06-1-328-5862. [email protected]

Pest Megyei Kormányhivatal 1052 Budapest, Városház utca 7. 06 (1) 328-5812
06 (1) 485-6957. [email protected]

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3. 06 (76) 513-713. [email protected]

Baranya Megyei Kormányhivatal. 7623 Pécs, József A. u. 10. 06 (72) 507-000. [email protected]

Békés Megyei Kormányhivatal.5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.06 (66) 622-000.[email protected]

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal.3525 Miskolc, Városház tér 1.06 (46) 512-901.[email protected]

Csongrád Megyei Kormányhivatal.6722 Szeged, Rákóczi tér 1.62) 562-663.[email protected]

Fejér Megyei Kormányhivatal.8000 Székesfehérvár Szent István tér 9.06 (22) 526-900.[email protected]

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal.9021 Győr, Árpád út 32.(96) 795-679.[email protected]

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal.4024 Debrecen, Piac u. 54.(52) 504-100[email protected]

Heves Megyei Kormányhivatal.3300 Eger, Kossuth L. út 9.06 (36) 521-500
06 (36) 521-502.[email protected]

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal.5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.06 (56) 795-728.[email protected]

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal.2800 Tatabánya, Bárdos László u. 2.06 (34) 515-100.[email protected]

Nógrád Megyei Kormányhivatal.3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.06 (32) 620-702.[email protected]

Somogy Megyei Kormányhivatal.7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.(06 82) 502 600.[email protected]

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal.4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.06 (42) 599-300.[email protected]

Tolna Megyei Kormányhivatal.7100 Szekszárd, Augusz Imre utca 7.06 (74) 529-871.[email protected]

Vas Megyei Kormányhivatal.9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.06 (94) 501 806.[email protected]

Veszprém Megyei Kormányhivatal.8200 Veszprém, Megyeház tér. 1.06 (88) 550-832.[email protected]

Zala Megyei Kormányhivatal.8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi D. u. 10.92/507-700.[email protected]